Privacy beleid

Bij het plaatsen van bestellingen kunt u zelf aangeven of u een geregistreerde klant wilt worden of een tijdelijke klant. In beide gevallen blijven uw gegevens alleen bij ons bekend.

Wenst u uw gegevens verwijderd te hebben uit ons databestand dan kunt u dit schriftelijk (evt per e-mail) aangegeven, u krijgt altijd een tegenbericht of u werkelijk uit ons databestand geschrapt wilt worden. Na bevestiging worden uw gegevens voorgoed verwijderd.

Het kan mogelijk zijn dat u, voordat uw bestelling wordt behandeld, door ons wordt benaderd voor authenticiteit.

Heeft u nog verdere vragen over ons privacy beleid dan kunt u ons altijd per e-mail benaderen.